ANUNŢ – Persoanele fizice și juridice proprietari ai spațiilor conectate la un Sistem Individual Adecvat (SIA) de colectare / epurare a apelor uzate (fose septice / stații epurare)

Numar document:

Data publicare: noiembrie 2, 2022

ANUNŢ

Persoanele fizice și juridice proprietari ai spațiilor conectate la un Sistem Individual Adecvat (SIA) de colectare / epurare a apelor uzate (fose septice / stații epurare) au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Comunei Bogata, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 714/26.05.2022, în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.

Obligația înregistrării revine și persoanelor fizice și juridice care au instalat astfel de sisteme înainte de intrarea în vigoare a HG 714/26.05.2022. Data limită pentru înscriere în acest caz este 21 noiembrie 2022.

Înscrierea SIA în registrul local se face prin completarea cereri tip pentru fose septice, disponibil pe website-ul Primăriei Bogata sau la biroul de Taxe şi Impozite din cadrul primãriei, și depunerea cererii/cererilor semnate la Primăria Comunei Bogata:

  • online, la adresa de email bogata@cjmures.ro sau
  • direct la sediul primãriei Comunei Bogata;

În conformitate cu art.23 din HG nr. 714/2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art.15 alin.(2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. În conformitate cu art. 26, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art.22-25 se fac de către personalul împuternicit al Gărzii Naționale de Mediu și al Inspecției Apelor din cadrul autorității de gospodărire a apelor.

Documente

Ultima actualizare: 08:57 | 23.05.2023

Sari la conținut